video 2013

Xuân Quý Tỵ 02.02.2013 tại Tranbjergskole
Đêm chôn dầu vượt biển
[youtube width=”560″ height=”315″]http://www.youtube.com/watch?v=Ce3z9FSGi1U[/youtube]