Thư cảm ơn từ Mái Ấm Đại An

Nha Trang, ngày 18 tháng 2 năm 2015

Thư Cám Ơn

Lời đầu con xin chúc mọi người sức khỏe, bình an tràn đầy phúc lành của Chúa.
Con xin thay lời cho các cháu trong Mái Ấm Đại An cảm ơn tất cả Quý Ân Nhân xa gần đã vì tình thương mà luôn nhớ đến các cháu trong suốt năm qua. Có lẽ, xét một cách cụ thể, giữa con và mọi người gần như không có mối dây ràng buộc nào, nhưng giữa chúng ta có một điểm chung là tình thương dành cho các cháu. Trước tấm lòng chia sẻ của Quý Ân Nhân, Mái Ấm Đại An chúng con không biết lấy gì đền đáp, chỉ nguyện xin Chúa trả công bội hậu và ban muôn phúc lành hồn xác xuống trên mọi người. Mái Ấm chúng con luôn ghi khắc công ơn cao sâu này và xin Quý Ân Nhân cũng tiếp tục nhớ đến các em để các em có được những nhu cầu căn bản trong việc làm người và làm con Chúa.
Nhân dịp Năm Mới sắp đến, con xin thay mặt các cháu trong Mái Ấm Đại An kính chúc Quý Ân Nhân:
MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC – AN KHANG
THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CỦA CHÚA XUÂN

Đặc trách Mái Ấm

Lm. Phanxico Xavie Trần Thanh Có, SVD