Thông báo lể trùyên thống

                                         Hội Văn Hóa Vit Nam

                                             Thành Ph Århus
                                                                                                                     Århus ngày 20-5-2016
                                                        Thư mời
       Thân gởi: Quý đồng hương, quý hội viên HVHVN. 
Ban Điều Hành thân mi quý v và quý quyến bt thời gian đến tham d tic liên hoan
ngày Truyn Thng ca Hi vào lúc:
       14:00 gi ngày 11-6-2016 tại trương Tilst skole.
Kính thưa quý vị! Theo quỹ đạo của đất tri, bn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
luôn nhp nhàng chuyển động theo thời gian. Nhưng khi Hạ v vi nắng vàng reo vui dưới
bu trời cao vút trong xanh, đang từng gi vươn mình trải rng để tô điểm cho mt mùa
hè tươi thắm. Đây là ngày sẽ din ra cuc hp mt thân mật để ghi nhận và đánh dấu
nhng thành qu hoạt động trong năm, đồng thời cũng là ngày mà các cháu sinh hoạt
trong ban Vit Ng chia tay thy cô và các bn trong thi gian ngn.
       Hội Văn Hóa Việt Nam qua thư này xin trân trọng thông báo và kính gi li
mi tham d đến toàn th quý vTrong bui tiệc có các trò chơi thi đua cho các cháu và chương trình ”Karaoke  Hoa H 2016”,
       * Lò và than do hi đảm trách, nước ung hi bán gây qu,
       * Thc ăn + tht nướng v.v mi gia đình t lo mang đến.
       Ban Điều Hành HVHVN thân ái chào ước hn hp mt cùng toàn th quý v
ti bui tic Liên Hoan ngày truyn thng này.
  * Các cháu sinh hot tr li ngày th by 20-8-2016
                                                 TM. Ban Điều Hành HVHVN
                                                                Hội Trưởng