Vovinam

 Vo Thuat Vovinam

dsc04902

Vovinam Việt Võ Đạo là môn võ học do người Việt Nam sáng lập nhằm đào tạo những con người tráng kiện, hữu ích cho xã hội. Vovinam là tên tắt của cụm chữ Võ Việt Nam, với mục đích để phân biệt với các môn võ Việt Nam khác đã có, và để người ngoại quốc và người Việt đều có thể đọc. Trong các môn võ của Việt Nam, Vovinam Việt Võ Đạo được phát triễn qui mô và rộng lớn nhất, có trên một triệu môn sinh trên khắp thế giới.

* Den 06. Juni 2004 i Oslo blev Vovinam Danmark godkendt af Vovinam Stor Mester Le Sang (*se vedhæftet billeder).
NB.: Mester Thanh havde allerede etableret den første Vovinam skole i Århus (*i Danmark) den 01.01.2004
    Århus 01-10/2016

 TM. Ban Điều Hành HVHVN

Chương trình sinh hoạt Vovinam

Vovinam 2018/2019

Følgende bookinger blev oprettet for sæsonen 2018/2019:

Tilst Skole, Gymnastiksal

 

 

 

[/jcolumns]