Ban vũ cầu Và Ban bóng chuyền

 

MÔN BÔŃG CHUỲÊN

img_3180BÔŃG CHUỲÊN là bộ môn thể thao có tính phổ thông cao. Muốn chơi giỏi trước hết cần nắm vững các kỹ thuật cơ bản. Và được hướng dẫn đánh bong chuyên, nắm vững các bước này thêm chút tố chất sẽ giúp bạn chơi giỏi hơn rất nhiều môn thể thao này.

và bài tập đầu tiên lúc nào cũng là những bài tập căn bản nhất, nhưng lại rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều rất nhiều đến các em và bạn sau này, vì nếu không tập đúng cách ngay từ đầu thì cực kỳ khó sửa một khi đã hình thành được thói quen chơi bống chuyền.

Vì lý do trên chúng tôi HVHVN được sự giúp đở cuả anh HÙNG VĂN NGUYỄN cùng  các anh em từ lúc HÔIVĂNHÓAVIÊTNAM thành lập tới hôm nay cũng có nhiều kinh nghiệm trong lảnh vực nầy để quấn luyện kỷ thuật cho các anh em. và anh VÂN LÊ có nhìêu kinh nghiệm trong lảnh vực liên lạc vơí các đội bạn ̣để có những buổi giao hữu vui vẽ vơí những tin̉h khác .

** Volleyball er den sport med en høj fælles egenskaber. Vil du spille godt først og fremmest nødt til at beherske de grundlæggende teknikker. Og er styret polering specialist, mestre de små skridt tilføje kvaliteter vil hjælpe dig til at spille meget bedre end den sport.

og den første øvelse er altid den mest grundlæggende øvelser, men meget vigtigt, fordi det vil påvirke en masse meget for dig og din fremtid, for hvis ikke indstillet korrekt fra starten er yderst vanskeligt redigeret engang dannede vane at spille volleyball.

 Af denne grund har vi HVHVN hjælp fra HUNG VAN NGUYEN  samme tid brødrene fra etablering til dag HOIVANHOAVIETNAM har også stor erfaring inden for dette område til at ombrydes teknisk uddannelse for brødrene. og VAN LE har også stor erfaring inden for dette områd til at kontake med andre volleyball hold i andre by med god selvskab.Og Volleyball,badminton stævning Arrangement.

**************************************************************************************

 

MÔN VŨ CÂÙ

img_3170CÂÙ LÔNG là bộ môn thể thao có tính phổ thông cao. Muốn chơi giỏi trước hết cần nắm vững các kỹ thuật cơ bản. Và được hướng dẫn đánh cầu lông, nắm vững các bước này thêm chút tố chất sẽ giúp bạn chơi giỏi hơn rất nhiều môn thể thao này.

và bài tập đầu tiên lúc nào cũng là những bài tập căn bản nhất, nhưng lại rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều rất nhiều đến các em và bạn sau này, vì nếu không tập đúng cách ngay từ đầu thì cực kỳ khó sửa một khi đã hình thành được thói quen chơi cầu lông.

Vì lý do trên chúng tôi HVHVN được sự giúp đở cuả em: DANH PHẠM cũng có nhiều kinh nghiệm trong lảnh vực nầy để quấn luyện kỷ thuật cho các em.

**Badminton er den sport med en høj fælles egenskaber. Vil du spille godt først og fremmest nødt til at beherske de grundlæggende teknikker. Og er styret polering specialist, mestre de små skridt tilføje kvaliteter vil hjælpe dig til at spille meget bedre end den sport.

og den første øvelse er altid den mest grundlæggende øvelser, men meget vigtigt, fordi det vil påvirke en masse meget for dig og din fremtid, for hvis ikke indstillet korrekt fra starten er yderst vanskeligt redigeret engang dannede vane at spille Badminton.

 Af denne grund har vi HVHVN hjælp fra DANH PHAM samme tid brødrene fra etablering til dag HOIVANHOAVIETNAM har også stor erfaring inden for dette område til at ombrydes teknisk uddannelse for brødrene.

Århus 01-10/2016

 TM. Ban Điều Hành HVHVN