Ban văn nghệ

img_3010

 VĂN NGHỆ

– Văn nghệ giúp cho con người có cuộc sống đầy đủ hơn, cảm thấy cuộc đời đẹp hơn và có ý nghĩa hơn:

+ Trong những trường hợp con người bị ngăn cách giữa cuộc sống, tiếng nói của văn nghệ là sợi dây buộc chặt họ với cuộc đời thường bên ngoài với tất cả những sự sống, hành động vui buồn, gần gũi.– Chỗ đứng của văn nghệ chính là chỗ giao nhau giữa tâm hồn con người với cuộc sống yêu ghét, nỗi buồn vui trong đời sống tự nhiên với đời sống xã hội.

Ngòai những lý do trên HỘIVĂNHÓAVIỆTNAM tại Århus còn có thêm mụch đích riêng là  đưa lời ca tiếng hát và những điệu khiêu vũ do ban văn nghệ của HỘIVĂNHÓAVIỆTNAM đến với đồng hương vào những dịp lễ, tết do hội tổ chức. Nhưng gì thiếu nhân lực và thiếu những đồng hương có khiếu trong lảnh vực văn nghệ giúp đở, mong đồng hương dành thời gian quí báo của mình để tham gia cùng hội, để chúng ta có những đêm văn nghệ cộng đồng vui vẽ.

** Mennesker er til alle tider blevet og bliver stadig berørt følelsesmæssigt af musik.
Reaktionerne er ikke de samme fra person til person og kan spænde vidt; fra dyb sorg til berusende glæde osv… Det er heller ikke usædvanligt, at man kan blive så berørt af et stykke smuk musik, at man får gåsehud og måske fælder et par tårer. Udover det, Vietnamesisk kultur forening(HVHVN-musik band) ønsker at spille eller danse til vores begivenhedersfest arrangement. Men vi mangler hjælp fra folk som har evne om musik. Vi vil meget gerne få hjælp fra jeres.

Århus 01-10/2016

TM. Ban Điều Hành HVHVN