Ban thể thao

Thể thao

images-kopi

SINH HOẠT THỂ THAO

Nhóm Sinh Hoạt của HỘIVĂNHÓAVIÊTNAM ở Århus  đã được thành lập10 năm . Nhân lực vẩn còn thiếu nhiều, nên hiện tại chúng ta chưa có chương trình cụ thể về thể thao . Tuy nhiên sinh hoạt thể thao vẫn luôn là một trong những mong muốn hàng đầu của HVHVN. Và hiện tại chúng ta đội Vũ cầu , Bống chuyền , võ thuật Vovinam và Bơi lội.

 DỰ ĐỊNH TRONG SINH HOẠT THỂ THAO TƯƠNG LAI

Bước đầu, sinh họat thể thao của chúng ta có lẽ chỉ bao gồm những bộ môn thể thao đơn giản cho các em nhỏ với mục đích nhằm vận động thể thao hơn là thi đấu.

*Trong tương lai, nếu nhu cầu cần thiết
chúng ta có thể mở rộng ra thêm với nhiều bộ môn thể thao khác, qui mô hơn , có tổ chức hơn, để có khả năng thi đấu các nơi khác. Để có thể đạt được điều đó, có lẽ đến lúc đó, chúng ta cần phải có những người hướng dẫn chuyên nghiệp hơn.

**********************************************************

**  Sport Gruppe aktiviteter Vietnamesisk kultur Forening netop blevet etableret.  så vi i øjeblikket ikke har særlige programmer for sport, har kun Badminton, volleybold, svømning,Vovinam karate. Men atletik har altid været en af ​​de førende Vietnamesisk Kultur Forening ønsket. Med idræt sport I første omgang vores sport måske kun de emner, kan simpel sport til børn og Voksen, med det formål at atletisk snarere end konkurrence. I fremtiden, hvis det behov vi kan ekspandere yderligere med mange andre sportsgrene, mere størrelse, mere organiseret, har evnen til at spille andre steder. For at opnå dette, så måske skal vi have mere professionel hjælp.

Århus 01-10/2016

TM. Ban Điều Hành HVHVN