Sinh hoạt – Program

Sinh Hoạt

1052

 

HỘIVĂNHÓAVIỆTNAM tại  Århus, chúng ta cũng giống như bao nhiêu những tổ chức khác. Chúng ta phải có sinh hoạt để tổ chức chúng ta được tồn tại. Để có được các sinh hoạt, chúng ta cần phải có người đứng ra tổ chức. Nhưng nếu đã có người đứng ra tổ chức, mà không có ai tới tham dự, thì cũng như không.

Bất kỳ ai trong chúng ta, nếu cảm thấy rằng, mình là một thành viên của Hội, thì cái ít nhât mà chúng ta có thể đóng góp, là tham dự những hoạt động, sinh hoạt do chính HỘIVĂNHÓAVIỆTNAM của chúng ta tổ chức.

Với những lơi tâm sự, chia sẽ trên, chúng tôi tha thiết kêu gọi qúi đồng hương hãy cố gắng bỏ chút ít thời giờ để tham gia, cho con em mình vào những lớp học việt ngữ + sinh hoạt, thể thao và theo dõi các hoạt động của HỘIVĂNHÓAVIỆTNAM tại Århus của chúng ta và với mụch đích chung là cho con em mình những đơi sau bíêt mình là ai và truỳên thông dân tộc mình là gì. Muôn đạt được kêt quả đó thì chúng tôi mong đồng hương hãy bỏ qua những vấn đề cá nhân hoặc riêng tư hây là những buôn phiên nhau trươc đây mà hương về mụch đích chung, hãy gì những thế hệ sau.

** Alle forening organisationer, hvis man ønsker at overleve, har brug for aktiviteten. En organisation uden aktivitet, ville ikke betyde noget, og det vil blegne med tiden.

  Vi har aktiviteter for vores organisation for at overleve. For at få disse aktiviteter, er vi nødt til at have folk til at organisere. Men hvis ikke har flere medlemmer til at deltage, betyder det ikke noget. Hvis vores forening ikke kan overleve. Hvad skal der so ske med vores fremtid for vores senere flere generationer. De kender ikke vores traditioner og hvor vi stammer fra. Derfor ønsker vi i vietnamesisk kultur forening nuværende generation til at deltage i aktiviteter, i den vietnamesiske kultur forening for at overleve, for vores senere generations skyld.

 Alle os, hvis i føler, at i er medlem af vores samfundet, det mindste vi kan bidrage med, er at deltage i aktiviteterne. De vigtigste aktiviteter i vores Vietnamesiske kultur foreningsorganisation har vi har besluttet at afholde årligt.

Vores normale aktiviteter er :

          Forskellig sport om weekenden i TST Tilst idrætshal.

          Sommerlejr en gang om året.

 Vi holder også 4 begivenheder om året:

          Vietnamesisk Nytår.

          Traditions dag.

          Fuldmånesdag.

          Julefrokost.

 Os i Vietnamesisk kultur forening byder altid velkommen til alle, som vil deltage, har interesse og holdning.

Århus 01-10/2016

 TM. Ban Điều Hành HVHVN

 

**** Xem vào phần lịch trình sinh hoạt các ban ****