Hoa Niên Ký

HOA NIÊN

 

Ước như chim bằng, tung cánh bay

Khắp miền Nam Bắc, dãi Đông Tây

Nhìn xem vạn vật vần xoay

Không gian vùng vẫy, chí trai thỏa lòng

 

Mộng hồ thỉ, tang bồng tám hướng

Lên Đoài tan, lúc xuống Đông bình.

Quá hải, đao chém cá kình

Xuyên lâm tầm hổ, gươm chinh phục hàng.

 

Đất Biên Hòa, quê làng thơ ấu

Hương xưa còn, lưu dấu đẹp xinh

Bến Kiên Giang, của đôi mình

Tan trường hò hẹn, tự tình bên nhau

 

Lời vàng đá, ghi vào tâm khảm

Vườn tình duyên, hoa thắm liền cành

Đôi chim liền cánh, trời xanh

Tình chàng ướp mộng, duyên lành nàng trao

 

Vu sơn mộng, dìu vào diễm ái

Trao hương yêu, kết trái tuyệt vời

Địa đàng hạnh phúc lứa đôi

Đi về nguyên thủy, loài người bên nhau

 

Hoa Niên Ký, con tàu dĩ vãng

Lưu luyến thời, phiêu lãng gió mây

Mộng mơ khanh tướng bấy nay

Giờ đây tấp bến, trời Tây trụ hình

 

Gió Nam một thuở đa tình

Lấy thơ ghi lại, tâm mình đôi câu.

                                                                                                                                                

                                                                                                           Nam Phong