Van Hoa – Nghe Thuat – Kunst/Kultur Indslag

 *Kính thưa quí đông hương !

Để giúp cho trang nhà của chúng ta ngày càng thêm phong phú, chúng tôi cần nhiều đến sự đóng góp bài viết, văn thơ vv… cũng như ý kiến xây dựng của qúi vị. Sự đóng góp của quí vị sẽ giúp HỘIVĂNHÓAVIỆTNAM tôt đẹp hơn và phong phú hơn.
Các bài viết qúi vị gởi đến, có thể viết nội dung ngắn gọn vì số bài của mỗi trang web có giới hạn.
Thành thật cám on.
* Kære Alle !

For at gøre vores hjemmeside mere og mere rig, vi har brug for flere bidrag til artikler, poesi osv … samt de konstruktive kommentarer fra Jeres. Jeres bidrag vil hjælpe HOIVANHOAVIETNAM bedre og rigere. Den artikel, du sender til, kan skrive korte indhold på grund af alle hvert websted er begrænset.

Med venlig hilsen tak.

*********************************************************************************

titlej-kopi

images

*************************************************************************************

 

cha-me

.cha-me**********************************************************************************

 

ca-daoHôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em lượm thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, Mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy sang khâu cho dùm
Khâu rồi anh sẽ trả công
Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo
Giúp em quan tám tiền treo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau

*********************************************************************************

ong-doLÃO TÚ TÀI

Niên niên đào hoa khai -Tổng kiến lão tú tài -Truy nghiễn hồng tiên bãi – hông cù nhân vãng lai – Đa thiểu thị tự giả – Trách trách tiễn châu ky – Xảo bút nhất huy tựu – Long vũ nhi phụng phi – Lãnh  lạc niên phục niên –  Cố khách hà mang nhiên – Hồng tiên bi sắc thấn –  Truy  nghiễn sầu mặc kiên – Tú tài do tại ti – Lộ quá hữu thùy tri – Tiên thượng hoàng diệp lạc – Thiên biên tế vũ phi – Kim niên đào hựu tân – Bất kiến cựu thời nhân – Thương nhiên không trướng vọng – Yên tai vạn cổ hồn.

老 秀 才-  年 年 桃 花 開 – 總 見老 秀 才- 追 硯 紅 箋 擺 – 通 衢人 往 來 – 多 少 恃字者 – 嘖嘖 羨 珠 機 – 巧 筆 壹 揮 就 – 龍 舞 而 鳳 飛 – 冷 落 年 復 年 – 僱 客  何 茫 然 – 紅 箋 悲 色 矧 – 追 跰 愁 墨 堅 .

ong-do-2

 

*************************************************************************************
Bài *** ( Đang cho baì)

 

Århus 01-10/2016

TM. Ban Điều Hành HVHVN