Ban Điều Hành HVHVN xin thông báo ngày nghỉ

Ban Điều Hành HVHVN xin thông báo :

Sau đây là những ngày nghỉ lễ  và những ngày sinh hoạt  được nghỉ vì trường Tilst có håndbold-fodbold – badminton stævne :

Fredagerne :

-Fre .  16-09-2016 :    Håndboldstævne.

-Fre .  21-10-2016 :    Efterårsferie.

-Fre.   23-12-2016 :    Juleferie.

-Fre.   30-12-2016 :    Juleferie.

-Fre.  14-04-2017 :     Påskeferie.

-Fre.  12-05-2017 :     Stor Bededag.

-Fre.  23-06-2017  :    Sommerferie.

Lørdagerne :

-Lør.  17-09-2016 :    Håndboldstævne.

-Lør.   08-10-2016 :    Badmintonstævne.

-Lør.  22-10-2016 :    Efterårsferie.

-Lør.  24-12-2016 :    Juleferie.

-Lør.  15-04-2017 :    Påskeferie.

-Lør.  03-06-2017 :    Pinsedag.

-Lør.  24-06-2017  :   Sommerferie.

Søndagerne :

-Søn.  18-09-2016 :   Håndboldstævne.

-Søn.  09-10-2016 :   Badmintonstævne.

-Søn.  23-10-2016 :    Efterårsferie.

-Søn  30-10-2016 :     Gulvlakering optaget

-Søn.  25-12-2016 :    Juleferie.

-Søn.   01-01-2017 :   Juleferie.

-Søn.  19-03-2017 :    Badmintonstævne.

-Søn.  16-04-2017 :    Påskeferie.

-Søn.  23-04-2017 :    Gymnastiksopvisning.

–Søn. 30-04-2017 :     Gymnastiksopvisning.

–Søn.  04-06-2017 :    Pinsedag.

-Søn.  25-06-2017  :    Sommerferie.