Link (Liên kết )

link3

Link – Liên kết hay còn được gọi với tên đầy đủ là hyperlink (siêu liên kết), là một thuật ngữ rất phổ biến trong ngôn ngữ máy tính hiện nay. Về bản chất, một đường link là một lệnh tham chiếu đến dữ liệu (toàn bộ hoặc chỉ một phần tài liệu) trên một trang web nào đó (có thể là chính trang đặt link) mà người đọc có thể trực tiếp theo dõi bằng cách nhấn chuột hoặc lướt chuột qua.

** Link – Link også kendt for sit fulde navn hyperlink (hyperlink), er et meget almindeligt udtryk i edb-sprog i dag. I det væsentlige, et link er en henvisning til de kommandodata (alle eller kun en del af dokumentet) på en bestemt webside (siden kan placeres henvisninger) at læseren direkte kan overvåges ved klikke eller musen over.

 

Tin Tức Việt Nam- Vietnam News

Á Châu Tự do
Đài VOA
BBC
Đài Úc Châu Tự do

Århus 01-10/2016

TM. Ban Điều Hành HVHVN